תפריט נגישות

בדיקת תקינות גינות כושר

המודעות לאורח חיים בריא נמצאת בשנים האחרונות במגמת עליה.

ביישובים רבים מוקמות במרחבים הציבוריים גינות כושר, לרווחת התושבים, לפעילות ללא השגחה.

על מנת לשמר את הטוב ולא לגרום נזק, יש לדאוג לבטיחות ותקינות מתקני הכושר.

מתקן כושר לקוי עלול לגרום לנזק רב למשתמש בו ואף להפוך את הרצון בגוף בריא למציאות אחרת.

"טיבה 13 מהנדסים" הינה מעבדה מאושרת ע"י הממונה על התקינה ומוסמכת מטעם הרשות להסמכת מעבדות לביצוע בדיקות בטיחות שנתיות במתקני משחק וכושר לפי ת.י. 1498 ו 1497.

תקן ת"י 1497 הינו תקן הדן במתקני כושר, לפעילות ללא השגחה, במרחב הפרטי והציבורי.

במסגרת התקן חלה חובת בדיקה שנתית לתקינות המתקנים. אחריות בדיקת התקינות מוטלת על בעל האתר.

 

"טיבה 13 מהנדסים" הינה מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות בטיחות שנתיות במתקני משחק וכושר לפי ת.י. 1498 ו 1497.

יצירת קשר

טלפון: 04-6782985/70

פקס: 153-46782970

tiva@tiva.co.il
office@tiva.co.il

נייד: 058-4260027

לוטם, דואר נע בקעת בית הכרם 20124