תפריט נגישות

בדיקת תקינות גינות כושר

המודעות לאורח חיים בריא נמצאת בשנים האחרונות במגמת עליה.

ביישובים רבים מוקמות במרחבים הציבוריים גינות כושר, לרווחת התושבים, לפעילות ללא השגחה.

על מנת לשמר את הטוב ולא לגרום נזק, יש לדאוג לבטיחות ותקינות מתקני הכושר.

מתקן כושר לקוי עלול לגרום לנזק רב למשתמש בו ואף להפוך את הרצון בגוף בריא למציאות אחרת.

חברת טיבה 13 הינה מעבדה מוסמכת מטעם הרשות להסמכת מעבדות לבדיקה שנתית לגינות כושר ע"פ תקן ישראלי ת"י 1497, במרחב הציבורי והפרטי.

תקן ת"י 1497 הינו תקן הדן במתקני כושר, לפעילות ללא השגחה, במרחב הפרטי והציבורי.

במסגרת התקן חלה חובת בדיקה שנתית לתקינות המתקנים. אחריות בדיקת התקינות מוטלת על בעל האתר.

 

יצירת קשר

טלפון: 04-6782985/70

פקס: 153-46782970

tiva@tiva.co.il
office@tiva.co.il

נייד: 058-4260027

לוטם, דואר נע בקעת בית הכרם 20124